Copyright ® 2004-2016 Dogmat Systemy S.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone
62-002 Suchy Las, Powstańców Wielkopolskich 2 | tel. +48 -61 651 20 20 | faks +48- 61 651 20 21 | NIP 777-28-12-084 | sekretariat@dogmatsystemy.pl | Regon: 634641455 | Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000527526 | Wysokość kapitału zakładowego: 300.000,00 zł | Bank Pekao S.A. nr rachunku: 30 1240 6595 1111 0000 5622 6238